Quạt chắn gió

Sắp xếp bởi:

QUẠT CHẮN GIÓ AFC-1.25-12

Quạt chắn gió Alaska AFC-1.25-12 công suất 275W là sản phẩm bổ trợ tuyệt vời cho máy lạnh, có công suất lớn hơn quạt AFC-1.25-09.

MSP: AFC-1.25-12

QUẠT CHẮN GIÓ AFC-1.5-09

Quạt chắn gió Alaska AFC-1.5-09 công suất 310W bổ trợ tuyệt vời cho máy lạnh, có công suất lớn hơn quạt AFC-1.25-09 và AFC-1.25-12.

MSP: AFC-1.5-09

QUẠT CHẮN GIÓ AFC-1.5-12

Quạt chắn gió Alaska AFC-1.5-12 công suất 400W bổ trợ tuyệt vời cho máy lạnh, có công suất lớn nhất trong các quạt chắn gió Alaska

MSP: AFC-1.5-12

QUẠT CHẮN GIÓ AFC-1.25-09

Quạt chắn gió Alaska AFC-1.25-09 công suất 220W là sản phẩm bổ trợ tuyệt vời cho máy lạnh, góp phần làm không gian trở nên hoàn hảo.

MSP: AFC-1.25-09

Các sản phẩm nổi bật