Quầy thịt nguội

Có tất cả 17 Sản phẩm
Sắp xếp theo:
QUẦY THỊT NGUỘI GNF-20

QUẦY THỊT NGUỘI GNF-20

Công suất 800W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy thịt nguội Alaska GNF-20 là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY THỊT NGUỘI GNF-25

QUẦY THỊT NGUỘI GNF-25

Công suất 915W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy thịt nguội Alaska GNF-25 là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết
QUẦY THỊT NGUỘI GN12C-04L

QUẦY THỊT NGUỘI GN12C-04L

Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy thịt nguội GN12C-04L là một chiếc tủ như thế.

Chi tiết
QUẦY THỊT NGUỘI GN12C-04K

QUẦY THỊT NGUỘI GN12C-04K

Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy thịt nguội GN12C-04K là một chiếc tủ như thế.

Chi tiết
QUẦY THỊT NGUỘI SC-2000Z

SC-2000Z

Công suất396W. Thực phẩm muốn ngon phải được bảo quản trong chiếc tủ tốt. Sản phẩm Quầy thịt nguội Alaska SC-2000Z là một chiếc tủ như thế.
Chi tiết