Tủ mát 3 cửa

Sắp xếp bởi:

Tủ mát INVERTER LCI-1200C3

Tủ mát 3 cửa LCI-1200C3 là chiếc tủ mát có công suất 550W công nghệ INVERTER, thuận tiện cho người tiêu dùng trưng bày số lượng lớn hàng hóa

MSP: LCI-1200C3

Tủ mát LC-1200C3

LC-1200C3 là chiếc tủ mát có công suất 555W, dàn lạnh ống đồng, tủ mát thuận tiện cho người tiêu dùng trưng bày số lượng lớn hàng hóa.

MSP: LC-1200C3

Tủ mát INVERTER SL-14C3I

SL-14C3I là chiếc tủ mát có công suất 555W công nghệ INVERTER, tủ mát thuận tiện cho người tiêu dùng trưng bày số lượng lớn hàng hóa.

MSP: SL-14C3I

Tủ mát SL-14C3

SL-14C3 là chiếc tủ mát có công suất 555W, dàn lạnh ống đồng, tủ mát thuận tiện cho người tiêu dùng trưng bày số lượng lớn hàng hóa.

MSP: SL-14C3

Tủ mát LC-1500C3

LC-1500C3 là chiếc tủ mát có công suất 1260W, thuận tiện cho người tiêu dùng trưng bày số lượng lớn hàng hóa.

MSP: LC-1500C3

Các sản phẩm nổi bật