Chủ đề hỏi đáp

Hệ thống vận hành

Máy điều hòa không lạnh hoặc không sưởi đủ ấm cho phòng?
Hệ thống không hoạt động ngay lập tức khi nhấn nút "TEMPERATURE SETTING" (Cài đặt nhiệt độ) được nhấn trả về vị trí cũ
Hoạt động dừng đột ngột (đèn hoạt động trên dàn lạnh nhấp nháy)
Hệ thống không hoạt động ngay khi nhấn nút ON/OFF
Máy điều hòa không khí vẫn còn hoạt động sau khi ngừng khử ẩm hoặc làm lạnh (dành cho model với chức năng chống ẩm mốc)
Hệ thống không hoạt động ngay khi bật nguồn cấp
Quạt dàn nóng quay trong khi máy điều hòa không khí dừng hoạt động
Tại sao dàn lạnh vẫn hoạt động khi dàn nóng dừng?
Máy điều hòa không hoạt động (đèn hoạt động không sáng)

Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với Alaska

Trung tâm bảo hành

1800 555 542

Tư vấn hỗ trợ khách hàng

(028) 3925 0088